Stranica u izradi!


Udruženje turističkih agencija u Bosni i Hercegovini - UTA BiH
Maršala Tita 38d, 71000 Sarajevo,
BiH: NLB Tuzlanska banka Sarajevo: 1327310010245269
Tel/Fax: ++387 33 221-410; 221-430,
e-mail: utabih@uta.ba;
www.uta.ba