Prijedlog za saradnju iz Poljske

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine nam je proslijedilo dopis Veleposlanstva Bosne i Hercegovine u Varšavi sa prijedlogom za saradnju na ažuriranju prvog vodiča za BiH u Poljskoj, autora Beata i Pawel Pomykalscy. Vodič je štampan u dva izdanja na 279 strana i dobitnik je prestižne nagrade Magelan.

Autori planiraju da krajem februara putuju kroz Bosnu i Hercegovinu, radi ažuriranja vodiča, u trajanju od 2-3 sedmice. Planiraju da posjete Bihać, Banja Luku, Tuzlu, Jajce, Travnik, Sarajevo, Višegrad, Mostar, Trebinje…

Autori nude prostor za promociju u svojim izdanjima (izdali do sada oko 200 publikacija), a za uzvrat traže logističku podršku u smislu smještaja, ishrane i prijevoza do određenih lokacija. Autori vodiča napominju da Poljska ima 38 miliona stanovnika i da su njeni građani veoma zainteresirani za posjetu Bosni i Hercegovini.
Vodič možete pogledati na strani: www.rewasz.pl/bosnia-l-herzegowina.htm, a vise o knjigama mozete pogledati na njihovoj privatnoj strani www.pomykalski.pl