Javna rasprava o Nacrtu zakona o turizmu FBiH i Nacrtu zakona o boravišnoj taksi FBiH

Poštovani članovi UTA
Vlada Federacije BiH na svojoj 70 sjednici održanoj dana 22.9.2016. godine, utvrdila je Nacrt Zakona o turizmu FBiH i dostavila ga Parlamentu FBiH radi razmatranja i prihvatanja.
U međuvremenu Predstavnički dom Parlamenta FBiH, a potom i Dom naroda Parlamenta FBiH su razmatrali Nacrt Zakona koji je prihvaćen kao osnov za izradu Prijedloga zakona. Zaključkom je zadužena Vlada FBiH da organizira i sprovede javnu raspravu u trajanju od 90 dana.

Istovremeno Predstavnički dom i Dom naroda parlamenta FBiH su donijeli Zaključke (03.2.2017.) kojom su prihvatili Nacrt zakona o boravišnoj taksi FBiH kojim je Vlada FBiH takođe zadužena da sprovede javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

U skladu sa tim, predstavnici UTA BiH su pozvani da u okviru javne rasprave prisustvuju zajedničkom sastanku koji će se održati dana 22.3.2017. godine, u 11,- sati u prostorijama Ministarstva okoliša i turizma FBiH.

Molimo vas da nam do navedenog roka pošaljete svoje eventualne primjedbe na Nacrt Zakona o turizmu FBiH.
S poštovanjem.
Zoran Bibanović

Zakon o turizmu fbih finalna