Primjedbe na Nacrt zakona o turizmu i Nacrt zakona o boravišnoj taksi

Poštovane kolege,

U prilogu su primjedbe na Nacrt zakona o turizmu i Nacrt zakona o boravišnoj taksi.
Na poziv Federalnog ministarstva okoliša i turizma uključili smo se u Javnu raspravu o Nacrtu zakona o turizmu i Nacrtu zakona o boravišnoj taksi FBiH. Javna rasprava je otvorena do 22. marta, te vas pozivamo da se uključite sa svojim eventualnim primjedbama koje možete dostaviti UTA-i ili direktno predlagaču zakona – Federalnom ministarstvu okoliša i turizma u Sarajevu, Marka Marulića 2.; e-mail: edina.djonko@fmoit.gov.ba

S poštovanjem.
Zoran Bibanović

primjedbe-na-nacrt-zak-o-boravis-taksi
primjedbe-na-nacrt-zak-o-turizmu