Udruženje turističkih agencija u Bosni i Hercegovini – UTA BiH

Šta je UTA BiH ?

Udruženje turističkih agencija u Bosni i Hercegovini – UTA BiH je organizacija zasnovana na dobrovoljnom članstvu, koja okuplja vodeće turističke agencije i stručnjake predane razvoju  industrije turizma i kvalitete života na području Bosne i Hercegovine.

Pozitivna praksa u turističkoj privredi evropskih i svjetskih država je djelovanje asocijacija ili udruženja turističkih agencija na nivou država. Udruženja su organizirana na različite načine i sa različitim ovlaštenjima, a sve u svrhu bolje zaštite prava putnika i boljeg poslovanja turističkih agencija.

Osnovni podatak koji traži evropski putnik prije uplate za putovanje je, da li je agencija član nacionalnog udruženja.


Prednosti  članstva u UTA BiH

Promocija

 • Pravo korištenja logotipa UTA kao znaka legaliteta, pouzdanosti i kvalitete;
 • Objava podataka i mogućnost oglašavanja u UTA priručniku koji se distribuira na svim turističkim sajmovima na kojima nastupa TZ i/ili delegacije UTA.
 • Mogućnost promocije, objave informacija i ponude na UTA web stranicama;
 • Postavljanje bannera na naslovnice UTA web stranice po članskim cijenama;

Informacije i standardi poslovanja

 • Uvođenje visokih standarda poslovanja članica;
 • Mogućnost praćenja i objave vijesti na web stranicama www.uta.ba kojima mogu pristupiti samo UTA članice Pravo besplatnog korištenja podataka, obrazaca, pojmovnika, pročišćenih tekstova propisa, raznih uputa i ostalih sadržaja iz UTA baze podataka bitnih za poslovanje u turizmu;
 • Pristup informacijama o članicama Unije asocijacija turističkih agencija Jugoistočne Evrope koje je UTA redovni član i to: Makedonija – ATAM, Albanija – ATA, Crna Gora – CTU, Srbija – YUTA, Hrvatska – UHPA, te aktivnostima na kreiranju različitih mjera turističke politike.

Pravni savjeti i obrazovanje

 • Besplatni pravni savjeti i pravna pomoć po članskom popustu;
 • Davanje informacija i instrukcija neophodnih za uspješno poslovanje članica iz oblasti turističkih, finansijskih, saobraćajnih, viznih i drugih propisa i oblasti;
 • Prisustvovanje kursevima, seminarima s općim temama iz područja turizma uz posebne cijene kursa ili seminara za članice UTA u okviru rada Razvojno edukativnog centra – REC;
 • sudjelovanje u radu UTA stručnih Odbora ili Komisija koje kroz stručnu raspravu i druge aktivnosti predlažu novu poslovnu praksu;
 • sudjelovanje u obrazovnim aktivnostima i putovanjima u zemlji, regionu i svijetu koje su vezane za stvaranje novih turističkih proizvoda i na uspostavljanje mreže destinacijskih menadžment kompanija (DMC).
 • Trajna aktivnost UTA i članica je zaštita od nelojalne konkurencije u saradnji sa nadležnim inspekcijama.

Ostalo

 • mogućnost lakšeg uspostavljanja poslovnih odnosa s provjerenim partnerima – članicama UTA;
 • usklađivanje inicijativa, prijedloga, modela rješavanja pojedinačnih i zajedničkih problema, prema nadležnim ministarstvima i drugim državnim tijelima, ustanovama, udrugama i ostalim subjektima;
 • kontinuirano širenje mreže poslovnih partnera koji nude dodatne popuste na svoje robe i usluge članicama UTA;
 • umrežavanje saradnje sa turističkim zajednicama i savezima s ciljem efikasnog upravljanja turističkim destinacijama u Bosni i Hercegovini;
 • sudjelovanje u radu turističke berze, studijskim putovanjima i drugim događanjima koje organizira ili suorganizira UTA.