Udruženje turističkih agencija u Bosni i Hercegovini – UTA BiH


Poštovane kolege i gosti!

zoran-bibanovic-predsjednik-drustva UTA je dobrovoljno sektorsko udruženje turističkih agencija organizirana na nacionalnom nivou Bosne i Hercegovine radi unapređenja struke ali i zaštite potrošača. Naš osnovni zadatak je ujednačavanje standarda poslovanja prihvatanjem EU normi i prakse, posebno kroz donošenje našeg pravnog akta Opći/opšti uvjeti/uslovi putovanja, kroz poticanje neformalnog obrazovanja i specijaliziranja turističkih djelatnika u ovlaštenim ustanovama, učestvovanju u izdavanju licenci za njihov rad i dr.

To želimo postići saradnjom sa javnim vlastima, brinući o sigurnosti na putovanju i bezbjednosti putnika, zdravstvenoj zaštiti, ispravnosti hrane i vrste ishrane za one koji traže posebne usluge, obezbjeđenjem odgovarajućeg osiguranja i pomoći, davanjem mišljenja za isplate pravičnih nadoknada u slučaju nepridržavanja ugovorenih obaveza. UTA na osnovu informacija dobivenih od državnih vlasti ima dužnost da informira članice o vanrednim okolnostima sa kojima se članice i njihovi putnici mogu susresti u zemlji i inozemstvu.

UTA polisom osiguranja kod renomirane osiguravajuće kuće obezbjeđuje neophodni mehanizam zaštite agencija i obeštećenja turista u slučaju bankrota neke od članica. Naša vizija je stvaranje ambijenta za unosno poslovanje članica kroz puno povjerenje korisnika usluga.

Dobrodošli u Bosnu i Hercegovinu.
Zoran Bibanović, predsjednik


Prednosti  članstva u UTA BiH

Promocija

 • Pravo korištenja logotipa UTA kao znaka legaliteta, pouzdanosti i kvalitete;
 • Objava podataka i mogućnost oglašavanja u UTA priručniku koji se distribuira na svim turističkim sajmovima na kojima nastupa TZ i/ili delegacije UTA.
 • Mogućnost promocije, objave informacija i ponude na UTA web stranicama;
 • Postavljanje bannera na naslovnice UTA web stranice po članskim cijenama;

Informacije i standardi poslovanja

 • Uvođenje visokih standarda poslovanja članica;
 • Mogućnost praćenja i objave vijesti na web stranicama www.uta.ba kojima mogu pristupiti samo UTA članice Pravo besplatnog korištenja podataka, obrazaca, pojmovnika, pročišćenih tekstova propisa, raznih uputa i ostalih sadržaja iz UTA baze podataka bitnih za poslovanje u turizmu;
 • Pristup informacijama o članicama Unije asocijacija turističkih agencija Jugoistočne Evrope koje je UTA redovni član i to: Makedonija – ATAM, Albanija – ATA, Crna Gora – CTU, Srbija – YUTA, Hrvatska – UHPA, te aktivnostima na kreiranju različitih mjera turističke politike.

Pravni savjeti i obrazovanje

 • Besplatni pravni savjeti i pravna pomoć po članskom popustu;
 • Davanje informacija i instrukcija neophodnih za uspješno poslovanje članica iz oblasti turističkih, finansijskih, saobraćajnih, viznih i drugih propisa i oblasti;
 • Prisustvovanje kursevima, seminarima s općim temama iz područja turizma uz posebne cijene kursa ili seminara za članice UTA u okviru rada Razvojno edukativnog centra – REC;
 • sudjelovanje u radu UTA stručnih Odbora ili Komisija koje kroz stručnu raspravu i druge aktivnosti predlažu novu poslovnu praksu;
 • sudjelovanje u obrazovnim aktivnostima i putovanjima u zemlji, regionu i svijetu koje su vezane za stvaranje novih turističkih proizvoda i na uspostavljanje mreže destinacijskih menadžment kompanija (DMC).
 • Trajna aktivnost UTA i članica je zaštita od nelojalne konkurencije u saradnji sa nadležnim inspekcijama.

Ostalo

 • mogućnost lakšeg uspostavljanja poslovnih odnosa s provjerenim partnerima – članicama UTA;
 • usklađivanje inicijativa, prijedloga, modela rješavanja pojedinačnih i zajedničkih problema, prema nadležnim ministarstvima i drugim državnim tijelima, ustanovama, udrugama i ostalim subjektima;
 • kontinuirano širenje mreže poslovnih partnera koji nude dodatne popuste na svoje robe i usluge članicama UTA;
 • umrežavanje saradnje sa turističkim zajednicama i savezima s ciljem efikasnog upravljanja turističkim destinacijama u Bosni i Hercegovini;
 • sudjelovanje u radu turističke berze, studijskim putovanjima i drugim događanjima koje organizira ili suorganizira UTA.