Kontakt

Udruženje turističkih agencija u Bosni i Hercegovini – UTA BiH
La Benevolencija 8 (Zgrada Privredne Komore Kantona Sarajevo), 71000 Sarajevo, BiH
NLB Tuzlanska banka Sarajevo: 1327310010245269
Tel / Fax: +387 (0)61 724 600;
e-mail: mailto: utabih@uta.ba ;
www.uta.ba