Kontakt

Udruženje turističkih agencija u Bosni i Hercegovini – UTA BiH
La Benevolencija 8 (Zgrada Privredne Komore Kantona Sarajevo), 71000 Sarajevo, BiH
NLB Tuzlanska banka Sarajevo: 1327310010245269
Tel/Fax: +387 33 221-410;
e-mail: mailto:utabih@uta.ba;
www.uta.ba