Kontakt

Udruženje turističkih agencija u Bosni i Hercegovini – UTA BiH
Maršala Tita 38d, 71000 Sarajevo,
BiH: NLB Tuzlanska banka Sarajevo: 1327310010245269
Tel/Fax: +387 33 221-410; 221-430,
e-mail: mailto:utabih@uta.ba;
www.uta.ba