Voucheri – urgencija Parlamentu i Vladi FBiH

UO UTA je uputio 07.4.2020. godine, urgenciju Vladi i Parlamentu FBiH za donošenje Uredbe sa zakonskom snagom ili da djeluju amandmanski na Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica koronavirusa, za izdavanje vouchera od strane agencija i turoperatora  za uplacene aranžmane i avio karte sa rokom do 31.12.2021. godine.

Cilj donošenja ove odredbe je poboljšanje likvidnosti agencija i turoperatora i garancija građanima FBiH da njihove uplate nisu propale i da će biti iskorištene u punom iznosu. Donošenje navedene zakonske odredbe  bi otklonilo opasnost ulaska agencija i klijenata u mnogobrojne nepotrebne sporove i pogrešna tumačenja postojećih Zakona od strane raznih inspekcija.

Isti Zakon su već donijele mnoge evropske vlade, a u regionu Vlada Sjeverne Makedonije (Uredba dostavljena u prilogu) i Hrvatske, a u Srbiji je u pripremi. Posebno je važno što je Uredbu o vaučerima donijela Federalna vlada Njemačke koja je time podstakla EU u Briselu da pristupi suspendovanju Direktiva (EU) o aranžmanima do njihove izmjene i nadopune.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *