Voucheri – urgencija Parlamentu i Vladi FBiH

UO UTA je uputio 07.4.2020. godine, urgenciju Vladi i Parlamentu FBiH za donošenje Uredbe sa zakonskom snagom ili da djeluju amandmanski na Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica koronavirusa, za izdavanje vouchera od strane agencija i turoperatora  za uplacene aranžmane i avio karte sa rokom do 31.12.2021. godine.

Cilj donošenja ove odredbe je poboljšanje likvidnosti agencija i turoperatora i garancija građanima FBiH da njihove uplate nisu propale i da će biti iskorištene u punom iznosu. Donošenje navedene zakonske odredbe  bi otklonilo opasnost ulaska agencija i klijenata u mnogobrojne nepotrebne sporove i pogrešna tumačenja postojećih Zakona od strane raznih inspekcija.

Isti Zakon su već donijele mnoge evropske vlade, a u regionu Vlada Sjeverne Makedonije (Uredba dostavljena u prilogu) i Hrvatske, a u Srbiji je u pripremi. Posebno je važno što je Uredbu o vaučerima donijela Federalna vlada Njemačke koja je time podstakla EU u Briselu da pristupi suspendovanju Direktiva (EU) o aranžmanima do njihove izmjene i nadopune.

Prijedlog za donošenje Uredbe

U utorak 31. marta 2020. godine, resornim ministarstvima u Vladama FBiH i RS kao i ministarstvima na nivom kantona/županija dostavljen je e-mail porukom, Prijedlog UO UTA za hitno donošenje Uredbe sa zakonskom snagom radi izdavanja vaučera od strane agencija, korisnicima koji su uplatili akontacije za aranžmane sa rokom važenja do 31.12.2021. godine. Slična Uredba sa zakonskom snagom se predlaže u susjednim zemljama R Hrvatskoj i R Srbiji, a već je donesena od strane Vlade Sjeverne Makedonije.

prijedlog-vladama-fbih-rs-i-kantona

uredba-sjeverne-makedonije

Pandemija koronavirusa – UO UTA protiv podjele sredstava bez utvrđenih kriterija

Upravni odbor UTA pozdravlja inicijativu TZ KS da se odrekne oko 1 milion BAM namijenjenih za promociju destinacije Sarajevo, ali se ne slažemo sa prijedlogom raspodjele tih sredstava (80% hotelijeri, 15% icoming agencije i 5% turistički vodiči). manjem dijelu učesnika u sektoru turizma u kojem je uzgred rečeno ukupno zaposleno oko 3.800 osoba. Matematički sredstva TZ bi se mogla podijeliti i linearno po cca 260 BAM po zaposlenom, kada bi ona pripadala samo sektoru turizma. U trenucima kada ne znamo mogući obim nesreće niti u zdravstvenom niti u privrednom smislu nepromišljeno dijeliti ograničena sredstva TZ od „čibuka“ je takođe dio nesreće, a ne dio ublažavanja proglašene nesreće.

Ovo nas podsjeća na prijedlog pojedinih predstavnika vlasti za hitno izuzimanje sredstava iz Centralne banke BiH i nihovu podjelu bez utvrđenih kriterija i podataka o razmjerama šteta.

Obrazloženje:

  1. Institucija TZ KS na nepravilan način pojednostavljuje turistički sektor i time se legitimira kao zastario i prevaziđen model turističkog organiziranja. Prihod TZ uglavnom proističe iz boravišne takse koju naplaćuju smještajni objekti (ne samo hotelijeri) koji su opet samo jedan dio turističkog multiproizvoda. Taj prihod od boravišne takse je namijenjen turističkoj promociji destinacije KS, a to je opet mnogo širi pojam i obuhvata mnogobrojne učesnike.
  2. Nedozvoljiva je i neutemeljena podjela turističkih agencija i u praksi i u turističkoj teoriji (nauci o turizmu) na agencije koje dovode ili odvode turiste, ne samo zbog toga što takvih evidencija nema, već zato što takve podjele niko u svijetu ne prakticira. Takve podjele imaju samo emotivno-patriotsku dimenziju, a nikako stručno-privrednu (dr.sc. Nevenka Čavlek, Turoperatori i svjetski turizam, Golden marketing Zagreb, 1998.).
  3. Oblast turističkog vođenja u Kantonu Sarajevo je potpuno neuređena, najvećim dijelom zbog toga što je Turistička zajednica KS pobjegla od tog „vrućeg krompira“. U teoriji turistički vodiči se smatraju stručnim osobljem u turističkim agencijama, a u praksi KS rijetke licencirane osobe koje su prijavile obrt.

Napokon uvjereni smo da je proglašena nesreća prilika da se jasno definira turistička industrija, stvore strukture za podršku privatnom sektoru, ažuriraju pravne procedure za poduzetništvo u turizmu i primjene profesionalni standardi, a time i restrukturira zastarjelo organiziranje turističkog sektora u Kantonu Sarajevo. Naravno sve po ugledu na Globalni etički kod u turizmu UNWTO, praksu EU i naš region.

Upravni odbor Udruženja/Udruge turističkih agencija – UTA

Sarajevo 21.3.2020.

Pandemija koronavirusa – Zaključak UO UTA

Pozivamo nadležne za turizam u oba entiteta u Bosni i Hercegovini da hitno reagiraju sa ciljem zaštite radnih mjesta u turističkom posredovanju, hotelijerstvu i putničkom prijevozu, pružanjem bespovratne i druge pomoći.

Upravni odbor UTA BiH traži hitno uvođenje slijedećoh mjera:

  • Uvođenje vrijedonosnih vauchera kao obezbjeđenja građanima koji su uplatili aranžmane da će uplaćeni novac iskoristiti tokom ove godine ili po okončanju proglašene pandemije tzv. Korona virusa;
  • Beskamatnih pozajmica turističkim agencijama, hotelijerstvu i putničkom transportu za tekuću likvidnost sa grejs periodom otplate od jedne do dvije godine, kao i oslobađanje prema fonansijskim institucijama (krediti) najmanje do 15.4. do kada očekujemo nove informacije o situaciji na zdravstvenom planu;
  • Oslobađanje od poreza i doprinosa, tokom proglašenog kriznog perioda, za sve zaposlene u agencijama, hotelijerstvu i putničkom transportu koji su zasnovali radni odnos minimalno u prethodnoj godini (2019.) kao i obaveze zaposlenih prema bankama (licni krediti) takođe najmanje do 15.4. 2020. godine;
  • Odlaganja od obaveza plaćanja prema partnerima u inostranstvo za nerealizovana turistička putovanja takođe najmanje do 15.4. kada se očekuju nove informacije o proglašenoj pandemiji;
  • Preporuke Ministarstva za okoliš i turizam FBiH i kantonalnih Ministarstava za privredu općinama da se obustavi plaćanje zakupnine za poslovne prostore do okončanja zdravstvene krize.

Napominjemo nadležnim za turizam (Vlade FBiH i kantona) da je Vlada susjedne Italije donijela odluku o isplaćivanju minimalnih plata svim zaposlenim u turističkim agencijama do okončanja zdravstvene krize, a da Vlada Slovenije danas odlučuje o subvencioniranju plata zaposlenih u turističkom sektoru u iznosu od 40%.

Slobodni smo da podsjetimo nadležne za sektor turizma na svim razinama u Bosni i Hercegovini kako je Njemačka prebrodila posljednju privrednu krizu (2008/9.), a sve ostale zemlje u Evropi su bili veliki gubitnici. Njemačka, kao jedina zemlja u Evropi, tada nije dozvolila gubitak stručnog osoblja i radnih mjesta, subvencijama za plate (50%) zaposlenih. Po završetku privredne krize Njemačka je zaposlila novih milion radnika dok većina zemalja u Evropi još i danas nije dostigla nivo BDP i zaposlenosti iz perioda prije navedene privredne krize.

Napokon pozivamo nadležne da učine sve što je u ovom trenutku moguće da očuvaju postojeći nivo zaposlenosti i spriječe gubitak stručnog kadra u turizmu kao strateškom privrednom sektoru Bosne i Hercegovine, koji za sebe veže preko 100 različitih djelatnosti.

Upravni odbor UTA BiH

Sarajevo 13.3.2020.